Igazolás szakmai gyakorlatról

Tisztelt I. évfolyamos tanulók!

 

Azok, akik a szakmai gyakorlatukat 2014. július 14-én kezdték meg, igazolást kell hozniuk a szakmai gyakorlat teljesítéséről, amit az első tanítási napon az osztályfőnöknél le kell adni.

 

Az igazolás ITT tölthető le!

Szállás

Tisztelt I. évfolyamos Tanulók!

Akiknek a tanintézeti képzésük 2014. július 14.-én kezdődik, a szállásukat 2014. július 13.-án (vasárnap) 14:00 órától 16:00 óráig tudják elfoglalni!

Tisztelt I. évfolyamos Tanulók!!!

Tisztelt I. évfolyamos Tanulók!!!

FONTOS!!!

Kérem Önöket, hogy az új foglalkozási naplóban a Közrend III. és a Közlekedés I. értékelését, és osztályzatát mindenki írassa be, valamint a foglalkozási napló mellékletét is töltessék ki!

A melléklet elérhető ITT!

A foglalkozási naplót mindenki, hiánytalanul kitöltve és leosztályozva az első tanítási napon az osztályfőnökénél adja le!”

Kibocsátó ünnepség 2014

2014. június 18-án került végrehajtásra végzőseink kibocsátó ünnepsége. Az ünnepség elöljárója Dr. Balogh János r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány – helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka volt. A megható pillanatokban 117 ifjú rendőr őrmester erősítette meg esküjét és búcsúzott iskolájától, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolától.

Az iskola vezetői, tanárai és minden dolgozója nevében gratulálunk és további sikereket kívánunk volt tanulóinknak.

IMG_6627     IMG_6626

IMG_6608     IMG_6567

 

 

Felvételizőinknek – Életvitel ellenőrzéshez szükséges dokumentumok

Tisztelt Felvételizők!

Felhívjuk azon jelentkezőink figyelmét, akik a 2014 szeptemberében induló rendőr szakképzés felvételi eljárása során a szakközépiskolai felvételi vizsgákon megfeleltek és a lakóhelyük szerint illetékes megyei rendőrkapitányság alkalmassági vizsgálatain (egészségügyi és pszichológiai vizsgálat) alkalmas minősítést szereztek, azonban a kifogástalan életvitel ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat még nem küldték meg iskolánk tanulmányi osztályának, hogy azt az alábbiak szerint szíveskedjenek mielőbb megtenni.

Az ellenőrzés lefolytatásához két dokumentum benyújtására van szükség, melyeket a „Felvételi” menüpont „Dokumentumok életvitel ellenőrzéshez” almenüpontjából tölthetnek le.

Kérjük, hogy a szükséges dokumentumokat (Adatlap és Hozzátartozói nyilatkozat) szíveskedjenek kitöltve tanintézetünk tanulmányi osztálya számára legkésőbb július 1-ei postai feladással, eredetben megküldeni.

Delegáció

A 2013 áprilisában indult, Együttműködés az illegális migráció elleni Küzdelemben a Keleti Partnerség országaival projekt támogatásával hazánkban járt 12 fős delegáció, látogatást tett iskolánkban. A fehérorosz, moldáviai, grúz és azeri képzési szakértők május 20-án tájékoztatást kaptak az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában folyó képzésekről, az integrált határszolgálati rendszerek képzési és oktatási moduljainak a nemzeti tantervekbe történő beépítésének módjáról, valamint az együttműködés lehetőségeiről.

IMG_6360     IMG_6365

IMG_6375     IMG_6387

Tanulói szállás

Tisztelt I. évfolyamos tanulók!

Azok akiknek a tanintézeti összevonásuk 2014. július 14-től kezdődik a szállásukat 2014. július 13-án (vasárnap) 16:00 órától 18:00 óráig tudják elfoglalni!

Akik nem kérnek szállást Ők, a tanintézetünkben 2014. július 14-én reggel 07:30 órakor jelentkeznek eligazításra az alakuló téren!

Azok  a tanulók akik kérnek szállást számukra naponta jár reggeli, ebéd, vacsora!

Azoknak akik bejárósok, számukra öltöző és ebéd kerül biztosításra.

A foglalkozási naplóját mindenki köteles magával hozni, és az első tanítási napon, az osztályfőnökénél leadni!

Tanintézeti összevonás rendjének változása

Tisztelt első évfolyamos tanulók!

A tanintézeti összevonásuk rendje megváltozott, két ütemben fognak visszajönni tanintézeti képzésre!

Az 1. összevonás 2014. június 02. – 2014. július 11. közötti időszakban kerül végrehajtásra az I/1., I/4., I/6. osztályoknak!

 

A 2. összevonás 2014. július 14.- 2014. augusztus 22. közötti időszakban kerül végrehajtásra az I/2., I/3., I/5. osztályoknak!

I. évfolyamos tanulók beérkezése

Tisztelt I. évfolyamos Tanulók!

Azok, akiknek a tanintézeti képzésük 2014. június 2 – tól kerül végrehajtásra, a szállásukat 2014. június 1 – én 16:00 órától 18:00 óráig tudják elfoglalni.

Rendőrszervező vizsga

2014. április 29. és május 09. között iskolánkban végrehajtásra került az iskolarendszeren kívüli rendőrszervező szakképzés szakmai vizsgáztatása. A megmérettetésen 152 fő sikeresen vizsgázott,  az évfolyam átlaga százalékosan 91,02.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk a képzésben résztvevőknek.

IMG_6313    IMG_6314

IMG_6339    IMG_6342