Bűnügyi szaktanfolyam:

 

  1. Képzés helyszíne: Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
  1. A képzés időtartama: 168 óra.
  1. Képzés célja, tartalma: a résztvevők felkészítése a tiszthelyettesi bűnügyi munkakörök ellátására.
  1. A résztvevők köre, célcsoportja: a rendőrség bűnügyi szolgálati ágánál foglalkoztatni kívánt tiszthelyettesi állomány.
  1. Képzendő állománnyal szembeni részvételi követelmények, a képzésre történő vezénylés feltételei: rendőr tiszthelyettes szakképesítés vagy annak megfelelő, illetve magasabb szakmai végzettség.
  1. A képzés során megszerezhető kompetenciák:

–          a bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályait alkalmazza;

–          áldozatvédelmi ismeretek alkalmaz;

–          bizonyítási cselekményeket és kényszerintézkedéseket lefolytat, eredményeit rögzíti;

–          bűnügyi iratok készít;

–          hatáskörébe tartozó bűncselekményeket nyomoz;

–          krimináltaktikai ajánlásokat alkalmaz. 

  1. Képzés szakmai, kimeneti követelménye: a képzés során megszerezhető kompetenciák megfelelő szintű elsajátítása.
  1. Jelentkezés módja: a szolgálati szerv állományilletékes vezetőjének javaslata alapján a területi humán szolgálaton keresztül az ORFK engedélyével.

A szaktanfolyamokon a képzési programban megadott jogszabály gyűjteményben felsorolt mindenkori hatályos jogszabályok ismerete kötelező.

Ajánlott irodalom :

–          Dr. Bócz Endre: Kriminalisztika I.,

–          Dr. Bócz Endre Kriminalisztika II.,

–          Dr. Barta Endre Rendkívüli halálesetek vizsgálata,

–          Dr. Barta Endre Garázdaság nyomozása,

–          Dr. Barta Endre Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása,

–          Dr. Barta Endre Tanulmány a rendkívüli halálesetekről,

–          Dr. Nagy József Testi-sértés nyomozása,

–          Dr. Barta Endre Lőfegyverrel, robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmények nyomozása 2. kiadás,

–          Dr. Barta Endre A nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása,

–          Dr. Barta Endre Rablás, kifosztás, zsarolás nyomozása.

A képzés programja ide kattintva érhető el.

 

 
Accessibility