1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. Szervezeti struktúra

1.1.3. Az intézmény vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. Az intézmény irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen szerv

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. Az intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Nincsenek ilyen gazdálkodó szervezetek

 

1.4. Közalapítványok

Nincsenek közalapítványok

 

1.5. Lapok

Nincsenek
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek

Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alaptevékenyég

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az iskola nem intéz hatósági ügyeket

2.3. Közszolgáltatások

Nincsenek

2.4. Az intézmény nyilvántartásai

2.4.1. Az intézmény által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

2.4.2. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Gyűjtött.adatok.

2.4.3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

2.4.4. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében –  gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5. Nyilvános kiadványok

Nincsenek

2.6. Döntéshozatal, ülések

Nem áll rendelkezésre adat

2.7. Az intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nem áll rendelkezésre adat

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények

Jelenleg nincsenek

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák: a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a különös közzétételi listát ( http://www.njt.hu/)

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Ellenőrzések

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

2013-2014 évben nem volt ellenőrzés az ÁSZ részéről

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Nem áll rendelkezésre adat

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

Nem áll rendelkezésre adat

3.1.5. Működési statisztika

Nem áll rendelkezésre adat

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2. Számviteli beszámolók

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. Foglalkoztatottak

3.3.2. Támogatások

Nem áll rendelkezésre adat

3.3.3. Szerződések (forintban)

Szerződések

3.3.4. Koncessziók

Nem áll rendelkezésre adat

3.3.5. Egyéb kifizetések

Nem áll rendelkezésre adat

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az iskola nem kapott támogatást az EU-tól

3.3.7. Közbeszerzés

 
Accessibility