Pályázat(ok) száma: 5

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

             a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

előadó (tanulmányi)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az iskolarendszerű nappali tagozatos rendőr-tiszthelyettes szakképzésben résztvevők tanulmányi ügyeinek intézése, illetve a beiskolázással kapcsolatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú iskolai végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, használata
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Szakirányú felsőfokú végzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

Pályázati meghallgatás ideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peringer Krisztina c. r. alezredes Tanulmányi Osztály vezető nyújt, a 06 1 391 35 63, 06-70/491-7834, (BM 38-120) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • hu.
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu honlapon szerezhet.

 

 

***

  

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója

 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján

pályázatot hirdet

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

Oktatási Szervek Szakmai Ismereti Szakcsoport Főtanár

beosztás ellátására

Betöltendő beosztás, besorolás:

főtanár I/D.

A beosztás ellátása:

Miniszteri vezénylés alapján történik

Munkaidőrend:

Vezényléses

Ruhanorma:

egyenruha

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a csapatszolgálati ismeretek, valamint a rendőri testnevelés tantárgynak megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb tevékenységet.
 • Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít.
 • Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában részt vesz.
 • Az iskolaigazgató külön megbízása alapján osztályfőnöki feladatokat lát el.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti Főiskola vagy Nemzetvédelmi Egyetem
 • Magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, cselekvőképesség,

egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság,

 • A Hszt. 280. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján meghatározott szolgálati idő megléte (9 év).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervnél szerzett legalább 5 éves közrendvédelmi vagy csapatszolgálati szakmai tapasztalat,
 • pedagógiai végzettség és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó részletes szakmai és általános önéletrajzát, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a felettes szerv engedélyét követően kerülhet sor, legkorábban 2017. szeptember 01-jei hatállyal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai tájékoztatást Mándi József r. alezredes osztályvezető úr ad, a 06 1 391 35 65 (BM 38-170) telefonszámon. Személyzeti kérdésekben felvilágosítást ad Dr. Békésiné Sóti Orsolya c. r. alezredes asszony a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Szeker Bernadet r. őrnagy részére a szeker.bernadett@arszki.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. július 14-én.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 •       ORFK honlapja
 •       arszki.hu/arszg.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu/arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

  

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója

 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján

pályázatot hirdet

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

Oktatási Szervek Szakmai Ismereti Szakcsoport Főtanár

beosztás ellátására

Betöltendő beosztás, besorolás:

főtanár I/D.

A beosztás ellátása:

Miniszteri vezénylés alapján történik

Munkaidőrend:

Vezényléses

Ruhanorma:

egyenruha

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a csapatszolgálati ismeretek, valamint a rendőri testnevelés tantárgynak megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb tevékenységet.
 • Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít.
 • Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában részt vesz.
 • Az iskolaigazgató külön megbízása alapján osztályfőnöki feladatokat lát el.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti Főiskola vagy Nemzetvédelmi Egyetem
 • Magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, cselekvőképesség,

egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság,

 • A Hszt. 280. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján meghatározott szolgálati idő megléte (9 év).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervnél szerzett legalább 5 éves közrendvédelmi vagy csapatszolgálati szakmai tapasztalat,
 • pedagógiai végzettség és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó részletes szakmai és általános önéletrajzát, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a felettes szerv engedélyét követően kerülhet sor, legkorábban 2017. augusztus 01-jei hatállyal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai tájékoztatást Mándi József r. alezredes osztályvezető úr ad, a 06 1 391 35 65 (BM 38-170) telefonszámon. Személyzeti kérdésekben felvilágosítást ad Dr. Békésiné Sóti Orsolya c. r. alezredes asszony a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. június 28-án.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 •       ORFK honlapja
 •       arszki.hu/arszg.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu/arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium Igazgatója

                        a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján

pályázatot hirdet

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 

Oktatási Szervek Szakmai Ismereti Szakcsoport Tanár

beosztás ellátására

Betöltendő beosztás, besorolás:

tanár I/C.

A beosztás ellátása:

Miniszteri vezénylés alapján történik

Munkaidőrend:

Hivatali

Ruhanorma:

egyenruha

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése, melynek keretében közvetlenül végzi a bűnügyi ismeretek, jogi ismeretek, valamint a rendészeti igazgatási ismeretek tantárgynak megfelelő kidolgozó, oktató, nevelő és egyéb tevékenységet.

 

 • Jegyzeteket, tansegédleteket, tantárgyi tájékoztatókat, óravázlatokat, egyéb információ- és ismerethordozókat készít.

 

 • Az iskolán folyó képzésekhez kapcsolódó modulzáró, félévzáró, tanévzáró szaktanfolyami záróvizsgák, valamint szakképesítő vizsgák végrehajtásában részt vesz.
 • Az iskolaigazgató külön megbízása alapján osztályfőnöki feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Rendőrtiszti Főiskola vagy Nemzetvédelmi Egyetem
 • Magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, cselekvőképesség,

egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság,

 • A Hszt. 280. § (1) bekezdés a)-e) pontja alapján meghatározott szolgálati idő megléte (5 év).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervnél szerzett legalább 2 éves bűnügyi szakmai tapasztalat,
 • pedagógiai végzettség és gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó részletes szakmai és általános önéletrajzát, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát, nyilatkozatot arról, hogy fegyelmi és büntetőeljárás nem folyik ellene, hatálya alatt nem áll és a személyi anyagába történő betekintéshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a felettes szerv engedélyét követően kerülhet sor, legkorábban 2017.szeptember 01-ei hatállyal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai tájékoztatást Mándi József r. alezredes osztályvezető úr ad, a 06 1 391 35 65 (BM 38-170) telefonszámon. Személyzeti kérdésekben felvilágosítást ad Dr. Békésiné Sóti Orsolya c. r. alezredes asszony a 06 1 391 35 43 (BM 38-010) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Szeker Bernadett r. őrnagy részére a szeker.bernadett@arszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. A bíráló bizottság a beküldött pályázatok alapján meghallgatást tart 2017. július 12-én.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 •       ORFK honlapja
 •       arszki.hu/arszg.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu/arszg.hu honlapon szerezhet.

 

***

 

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ellátási (ruházati) előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az ellátási szakterülethez tartozó ügyek intézése, koordinálása.

A ruházati szakterülethez tartozó feladatok önálló intézése és feldolgozása.

Ruházati anyagok megrendelése, nyilvántartása.

Leltárkor, rovancsolásoknál raktáros, leltározók segítése.

Raktári rend kialakításában való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségi és pszichológiai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendvédelmi szervezetnél szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Raktározással (műszaki, ruházati) kapcsolatos tapasztalat.
 • Rendvédelmi szervezetnél ruházati ellátással kapcsolatos tapasztalat.
 • Munkavédelmi előadó végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány, végzettséget, képzettségeket tanúsító okiratok fénymásolata, nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01-én tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12.

Pályázati meghallgatás ideje: 2017. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bankó Imre Ellátási és Fenntartási Osztály vezető nyújt, a 06 1 391 35 91, 06-70/491-7837, (BM 39-155) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Görbe Judit részére a gorbe.judit@arszki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást a szakgimnázium igazgatója által megbízott bizottság végzi. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • ORFK honlapja
 • közigállás.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az arszki.hu és az arszg.hu honlapon szerezhet.

 
Accessibility